جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۶۱ هدیه چهارم

در این نوشته با جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۶۱ هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۶۱ هدیه چهارم

پاسخ ها را در جدول پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. با حروف باقی مانده، جمله ی امام کامل می شود:

۱- هشتمین امام مسلمانان را به این نام می شناسیم.

۲- دشمن برای اینکه امام رئوف را از مردم دور کند، به اجبار او را از این شهر به خراسان آورد.

۳- دشمن امام رضا علیه السّلام که او را به ایران آورد و به شهادت رساند.

۴- حرم امام رضا علیه السّلام در این شهر قرار دارد.

۵- امام اوّل که همنام سه تن دیگر از امامان بزرگوار است.

۶- کشوری که مرقد امام هشتم در آن قرار دارد.

۷- رفتن به مرقد امامان و ادای احترام به ایشان 

۸- به مرقد و محلّ دفن امامان گفته می شود. 

۹- مرقد خواهر امام رضا  علیه السّلام  در این شهر قرار دارد.

امام رضا علیه السّلام فرمود:

هر کس به زیارت من بیاید (و نیکوکار باشد) در ……………………………….. است.

image 101

۱- رضا

۲- مدینه

۳- مامون

۴- مشهد

۵- علی

۶- ایران

۷- زیارت

۸- حرم

۹- قم

هر کس به زیارت من بیاید (و نیکوکار باشد) ….در بهشت همنشین من….. است

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه