جواب بیاموز و بگو صفحه ۱۱۷ فارسی سوم

در این نوشته با جواب بیاموز و بگو صفحه ۱۱۷ فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب بیاموز و بگو صفحه ۱۱۷ فارسی سوم

به این جمله ها دقت کن و درباره یِ آن ها با هم کلاسی هایت گفت و گو کن.

محمد ï (معلم را، پدرش را، حامد را) ï دید:

محمد معلم را دید.    محمد پدرش را دید.  محمد حامد را دید.

بچه ها ï (سیب ها را، غذا را، خوراکی هایشان را) ï خوردند:

بچه ها سیب ها را خوردند.      بچه ها غذا را خوردند.          بچه ها خوراکی هایشان را خوردند.

حالا تو بگو:

مریم ï (دست هایش را، میوه ها را، بشقاب ها را) ï شست:

مریم دست هایش را شست.      مریم میوه ها را شست.           مریم بشقاب ها را شست.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه