جواب بیندیشید صفحه 9 جامعه شناسی یازدهم


haladars شهریور 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب بیندیشید صفحه 9 جامعه شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب بیندیشید صفحه 9 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب بیندیشید صفحه 9 جامعه شناسی یازدهم

وضعیت امروزی محیطزیست، نتیجه چه باورهایی درباره انسان و طبیعت است؟

محصول این تفکر که انسان حق دارد به هر میزان و هر شکل که می‌‌خواهد از منابع محیط زیست استفاده کند و در قبال طبیعت هیچ مسئولیتی ندارد.

جواب متفاوت و کامل تر: * برخی معتقدند این وضعیت ناشی از برداشتی است که انسان مدرن و فرهنگ غرب از عالم طبیعت دارد. در این فرهنگ، انسان بر این گمان است که با تسخیر طبیعت و تصرف در آن، تمامی مسائل و مشکلات تاریخی خود را حل می کند

برخی آیات قرآن کریم، مانند آیه  41سوره روم، آیه  96سوره اعراف و آیه 276 سوره بقره از تعامل فعال جهان تکوینی با جهان فرهنگی سخن می گویند. نمونه های این تعامل را در این آیات بیابید.

(روم، 41): آشکار شدن فساد در خشکی و دریا به دلیل کارهایی که مردم انجام داده‌اند.
– تأثیر جهان انسانی (فردی و اجتماعی) بر جهان تکوینی (طبیعی و فوق طبیعی)


(اعراف، 96): گشوده شدن برکات آسمان و زمین در صورتی که اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند.
– تأثیر جهان انسانی (فردی و اجتماعی) بر جهان تکوینی (طبیعی و فوق طبیعی)


(بقره، 276): نابودی ربا و افزایش صدقات از جانب خداوند.
– تأثیر جهان فردی بر جهان اجتماع

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه