جواب بیندیشیم صفحه ۴۹ هدیه سوم


haladars اسفند 18, 1400 3 دقیقه مطالعه
جواب بیندیشیم صفحه ۴۹ هدیه سوم

در این نوشته با جواب بیندیشیم صفحه ۴۹ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب بیندیشیم صفحه ۴۹ هدیه سوم

جواب بیندیشیم صفحه ۴۹ هدیه سوم
جواب بیندیشیم صفحه ۴۹ هدیه سوم

این عبارت قرآنی را بخوانید. چگونه می توانیم به این آیه عمل کنیم؟

با پدر و مادر خود با احترام برخورد کنیم، مخصوصا زمانی سن آن ها بالا می رود باید بیشتر مراقب آن ها باشیم و سعی کنیم با حرفهایمان و رفتارمان دل آن ها را نشکنیم. هرگز با صدای بلند با آن ها صحبت نکنیم و سرشان داد نزنیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه