جواب بیندیشیم صفحه 11 هدیه سوم

در این نوشته با جواب بیندیشیم صفحه 11 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب بیندیشیم صفحه 11 هدیه سوم

 این دو آیه را بخوانید. در آن به چه نعمت‌هایی اشاره شده است؟

جواب بیندیشیم صفحه 11 هدیه سوم
جواب بیندیشیم صفحه 11 هدیه سوم

زبان و لب و چشم ها

یکی از این اعضا را در نظر بگیرید. اگر آن عضو در صورت شما نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟

نبود و فقدان هر یک از اعضای بدن یک اتفاق بسیار بدی است، برای مثال اگر ما انسان ها دهان نداشتیم نمی توانستیم حرف بزنیم. یا اگر زبان و دندان در دهان نداشتیم، نمی توانستیم بخوریم و بیاشامیم و مزه غذاها را تشخیص دهیم. دهان و دندان تنها یکی از نعمت های الهی برای انسان است. وجود اعضای مختلف بدن مانند قلب، ریه، معده، کلیه ها و همه از نعمت های الهی است که انسان را قادر به زندگی می کند.

 

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.