در این نوشته با جواب بیندیشیم صفحه 94 هدیه سوم همراه شما هستیم.

یکی از هدیه های بزرگی که خدا به پیامبرش داد، حضرت فاطمه بود.

جواب بیندیشیم صفحه 94 هدیه سوم

به نظر شما حضرت فاطمه برای پدرش چگونه دختری بود که پیامبر خدا او را این قدر دوست داشت؟

مؤمنه و دانشمند، مهربان و دلسوز، صبور و با حوصله، پایبند به دستورات خدا.

برچسب شده در: