جواب تامل صفحه ۶۲ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب تامل صفحه ۶۲ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تامل صفحه ۶۲ فلسفه یازدهم

شیخ اشراق بر این عقیده است که فیلسوف، بدون معرفت شهودی، به جایی نمی رسد و اگر کسی تصور کند که تنها به وسیلۀ مطالعۀ کتب و بدون سیر و سلوک عرفانی می تواند، فیلسوف شود، اشتباه بزرگی کرده است. همان گونه که عارفی که فاقد نیروی تفکر و تحلیل عقلی است، یک عارف ناقص است، فیلسوف و جست و جوگر حقیقت هم اگر اسرار الهی را به صورت مستقیم و بی واسطه تجربه نکند، فیلسوفی ناقص و کم قدر خواهد بود.

در این متن تأمل کنید و بگویید در حوزۀ «معرفت شناسی» چه پیامی می توان از این متن دریافت؟

استدلال محض بدون سلوک روحانی بی حاصل و سیر و سلوک روحانی بدون تربیت عقلی موجب گمراهی است. سالکان بی فلسفه و استدلال بیشتر در معرض گمراهی ابلیس قرار دارند چون همان کشف و شهود ممکن است برایشان حجابی گردد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه