جواب تامل کنید صفحه ۴۶ جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب تامل کنید صفحه ۴۶ جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب تامل کنید صفحه ۴۶ جامعه شناسی دهم

فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می شوند. حقوق و تکالیف، به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی شوند. برای شناخت عمیق تر فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی، پاره ای از حقوق و تکالیف خود را به عنوان عضو خانواده نام ببرید.

*  در انجام کارهای خانه کمک کنم.

*  تکالیف مدرسه ام را انجام دهم.

*  والدینم مخارجم را بپردازند.

*  با من در تصمیمات مشورت کنند.

*  راهنمای من در زندگی باشند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه