جواب تامل کنید صفحه ۴۶ جامعه شناسی دهم


haladars آبان 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تامل کنید صفحه ۴۶ جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب تامل کنید صفحه 46 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب تامل کنید صفحه 46 جامعه شناسی دهم

فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می شوند. حقوق و تکالیف، به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی شوند. برای شناخت عمیق تر فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی، پاره ای از حقوق و تکالیف خود را به عنوان عضو خانواده نام ببرید.

*  در انجام کارهای خانه کمک کنم.

*  تکالیف مدرسه ام را انجام دهم.

*  والدینم مخارجم را بپردازند.

*  با من در تصمیمات مشورت کنند.

*  راهنمای من در زندگی باشند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه