در این نوشته با جواب تحقیق کنید صفحه 26 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

رشته‌های دانشگاهی در حوزه فرهنگ و موضوعات فرهنگی را، در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های کشور، شناسایی کرده و در کلاس معرفی کنید.

از جمله رشته های مرتبط با فرهنگ و موضوعات فرهنگی می توان به رشته های مدیریت فرهنگی و هنری جامعه شناسی و مطالعات خانواده اشاره کرد.