جواب تحقیق کنید صفحه 30 جامعه شناسی یازدهم


haladars شهریور 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تحقیق کنید صفحه 30 جامعه شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب تحقیق کنید صفحه 30 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تحقیق کنید صفحه 30 جامعه شناسی یازدهم

* برخی از ارزش های اجتماعی اسلام با حاکمیت های قومی ـ قبیله ای نادیده گرفته میشد.

* الف) عدم وجود تبعیض بین انسان ها

ب) بهره مندی یکسان از منافع بیت المال

ج) استفاده از افراد با تقوا و کاردان در اداره امور

د) دوری از اشراف گرایی

ه) اهمیت دادن به زنان در جامعه

و) دوری از تعصبات قومی و قبیله ای

ز) تساوی بین افراد در پست های سیاسی و بخش های نظامی

ح) شایسته سالاری

ط) توجه به اتحاد و وحدت در بین مسلمانان

ی) احترام به صلح به عنوان یک ارزش و دوری از فرهنگ خونریزی

درباره نادیده انگاشتن ارزش هایی چون اخوت اسلامی، عدالت، تقوا، قانون گرایی، اتحاد، همبستگی و… تحقیق کنید.

1- در دوره حکومت امویان، ارزش های اسلامی مانند (زهد، تقوا و وارستگی و …) از میان رفت.

2- احیای سنت های جاهلی و روی آوردن به تجملات مانند ساختن کاخ های پر زرق و برق.

3- پنجه افکندن بر بیت المال مسلمین و محروم ساختن ضعفا و افراد فقیر از دستیابی به حق واقعی شان.

4- مسلط ساختن جمعی از اوباش و افراد بی ایمان بر سر مردم و عقب زدن چهره های با تقوا از صحنه
اجتماع و خانه نشین کردن صحابه و یاران پیامبر اکرم (ص).

5- ایجاد اختناق و فساد و ظلم بی حساب و مبارزه با مسلمانانی که مخالف کارهایشان بودند. جرج جرداق می نویسد: «بارزترین نمونه اموی برای نشان دادن صفات و روحیه ی بنی امیه، معاویه بن ابی سفیان است. ما وقتی که درباره او دقت می کنیم، می بینیم که او از اخلاق اسلامی فاصله بسیار داشت»

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه