جواب تحلیل کنید صفحه ۱۰۶ جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه ۱۰۶ جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه ۱۰۶ جامعه شناسی دهم

از خودبیگانگی تاریخی و حقیقی چه ارتباطی با هم دارند؟ آیا اگر جهان اجتماعی به یکی از معانی از خودبیگانگی دچار شود، ناگزیر به دیگری هم مبتلا می شود؟ یا ممکن است جامعه ای در یک معنا از خودبیگانه نباشد، ولی در معنای دیگر، از خودبیگانه باشد؟

از خود بیگانگی تاریخی یعنی فراموش کردن و ندانستن ریشه های تاریخی کشور خود که نقطه مقابل خودشیفتگی تاریخی و برتر دانستن خود نسبت به جوامع دیگر فقط به خاطر داشتن تاریخ غنی تر.

از خودبیگانگی حقیقی یعنی نشناختن ذات انسان و خدا و این که ندانیم از کجا آمده ایم و به کجا می رویم.

ممکن است جامعه ای به خوبی تاریخ خود را بشناسد ولی از حقیقت انسانی و الهی خود بی خبر باشد یا ممکن است فرد از حقیقت الهی خود به واسطه تعالیم دینی باخبر باشد ولی از تاریخ خود هیچ نداند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

3 از 1 رای

+ارسال دیدگاه