جواب تحلیل کنید صفحه 21 اقتصاد دهم


haladars شهریور 20, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تحلیل کنید صفحه 21 اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه 21 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه 21 اقتصاد دهم

الف) هر کدام از انواع کسب‌وکارهای شخصی و شراکتی و شرکتی و تعاونی و غیرانتفاعی، چه مزایا و معایبی دارد؟

الف) – شخصی:

مزایا:

1- راه اندازی آسان و هزینه های نسبتا اندک 

2- آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری

3- مالكيت سود 

4- منافع مالیاتی

معایب:

1- بار سنگین مسئولیت 

2- مشکل تامین مالی 

3- مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی

– شراکتی:

مزایا:

1- راه اندازی نسبتا اسان

2- دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر 

3- تصمیم بار مسئولیت و هم افزایی توانایی ها 

معایب:

 1- افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی با وکیل 

2- مسئولیت نا محدود در مقابل بدهی ها و دعاوی 

3- آزادی عمل محدود تر افراد و تصمیم گیری سخت تر به دلیل لزوم توافق شرکا

– شرکت:

مزایا:

 1- هزینه های راه اندازی بالاتر

 2- تاخیر در تصمیم گیری 

3- تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام 

4- قوانین پیچیده و گزارش دهی بیشتر

– تعاونی:

مزایا:

1-  ایجاد فرصت های شغلی و رفع معضل بیکاری 

2- توزیع عادلانه منابع 

3- تجمیع منابع مردمی برای بهره گیری در اشتغال و تولید 

4- بهبود وضعیت اقتصادی اعضا

معایب: 

1- اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان نیستند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد 

2- تعاونی متکی به اعضا است نه به سرمایه

– غیرانتفاعی:

مزایا:

1-  نهادی قانونی است 

2- هدف غیر تجاری دارد

3- در زمینه های انسانی و اجتماعی فعالیت دارند

معایب:

1- غیر سودآور

2- تمام دارایی این نوع شرکت ها برای معاف شدن از مالیات باید وقف باشند.

ب) با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود و دوستانتان، کدام یک از انواع کسب‌وکارها (سازمان تولید) را برای فعالیت‌اقتصادی ترجیح می‌دهید؟

ب) بسته به ویژگی ، شخصیت رفتاری و نظر دانش آموز.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه