در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه 37 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه 37 جامعه شناسی دهم

ــ شرک و بت پرستی و نگاه نژادی و قبیله ای ، از اعتقادات و ارزش های بنیادی جهان اجتماعی شبه جزیرۀ عربستان بود.

ــ توحید و یکتاپرستی و خلافت و کرامت انسان، از اعتقادات و ارزش های جهان اجتماعی اسلام است.

با ظهور اسلام عقاید و ارزش های بنیادی جامعه جاهلی نابود شد و لایه های سطحی آن در خدمت اسلام قرار گرفت. بدین ترتیب زبان عربی حامل کلام و بیان الهی شد.

تفاوت های جهان اجتماعی اسلام و جهان اجتماعی شبه جزیره عربستان جزو کدام دسته از تفاوت هاست؟

تفاوت های بنیادین که ریشه در لایه های عمیق جامعه یعنی اعتقادات و ارزش ها دارند.