جواب تحلیل کنید صفحه ۴۳ جامعه شناسی دهم


haladars آبان 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تحلیل کنید صفحه ۴۳ جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه 43 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه 43 جامعه شناسی دهم

برابر مقررات، همراه داشتن جزوه و کتاب درسی در جلسه امتحان ممنوع است. فرصت ها و محدودیت های این ممنوعیت را تحلیل کنید.

فرصت آزمون در یک فضای عادلانه و امکان رقابت در شرایط برابر و یکسان. فرصتی برای حفظ کردن مطالب و تقویت حافظه. فرصتی برای نوآوری در زمینه کدگذاری و شیوه های متعدد تقویت حافظه و به خاطر سپردن.

محدودیت : شرایط یکسان برای استعدادها و توانایی های نامساوی کار درستی نیست و کسانی که استعداد یک آزمون را ندارند با کسانی که این استعداد را دارند شرایط یکسانی به دست می آورند. ایجاد استرس و اضطراب به خاطر ناتوانی در حفظ مطالب. صرف وقت زیاد برای حفظ کردن مطالب.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه