جواب تحلیل کنید صفحه ۴۴ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه ۴۴ اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه ۴۴ اقتصاد دهم

چگونه می‌توان بر روی منحنی مرز امکانات تولید، تخصیص بهینه و انتخاب کارا را نشان داد.

کشوری که از منابع موجود خود بیشترین استفاده را می برد در این صورت حداقل بیش از یک کالا یا خدمت می تواند در دسترس مردم قرار دهد بدون آنکه کالاهای خدمات دیگر کاهش پیدا کنند. حالا نقاط زیر منحنی ، نشان دهنده این است که اقتصاد از بیشترین منابع استفاده نکرده است؛ زیرا حداقل بیشتر از یک کالا می توانست تولید کند بدون اینکه کالاهای دیگر حذف گردند نقاط در ناحیه خارج از مرز فقط نقاطی هستند که کشور می تواند آرزوی رسیدن به آنها را داشته باشد. این نقاط با فرض ثابت ماندن منابع کشور غیر قابل دستیابی هستند زیرا کشور منابع کافی برای تولید در آن را ندارد. نقاط روی منحنی ترکیب متفاوتی از تولید دو کالای مختلف است است که از امکانات به صورت بهینه در تولید آنها استفاده شده است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه