جواب تحلیل کنید صفحه ۵۴ اقتصاد دهم


haladars مهر 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تحلیل کنید صفحه ۵۴ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه 54 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه 54 اقتصاد دهم

1- خریداران و فروشندگان در بازار چگونه با یکدیگر تعامل می کنند؟

1- عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان باید با هم هماهنگ باشند و به عبارتی عرضه و تقاضا باید با یکدیگر در تعامل باشند.

2- قیمت تعادلی چیست و اگر مقدار عرضه یا تقاضا بیشتر از مقدار آنها در قیمت تعادلی باشد، در بازار چه روی می دهد؟

2- قیمت تعادلی، قیمتی است که خریدار و فروشنده با هم به توافق رسیدند و مقدار معینی کالا را با هم مبادله می کنند در صورتی که مقدار عرضه بیشتر از مقدار تعادلی باشد یعنی قیمت افزایش یافته و عرضه کننده مقدار عرضه خود را افزایش داده که در این حالت مازاد عرضه اتفاق می افتد و برعکس در صورتیکه میزان تقاضا از مقدار تعادل بیشتر شود یعنی قیمت از قیمت تعادلی کمتر است میزان عرضه کاهش یافته و میزان تقاضا افزایش یافته است که در این صورت مازاد تقاضا داریم.

3- بازار چیست و چگونه مقدار و قیمت تعادلی در آن مشخص می شود؟

3- به مجموعه خریداران و فروشندگان هر چیزی در هر جایی (بازار) گفته می شود محل برخورد منحنی عرضه و تقاضا در بازار نقطه تعادل را به وجود می آورد امتداد افقی از نقطه تعادل و برخورد به محور عمودی، قیمت تعادل و امتداد عمودی از نقطه تعادل و برخورد به محور افقی مقدار تعادل را مشخص می کند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه