جواب تدبر در قرآن صفحه ۲۳ دین و زندگی یازدهم

در این نوشته با جواب تدبر در قرآن صفحه ۲۳ دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر در قرآن صفحه ۲۳ دین و زندگی یازدهم

به ترجمه آیات توجه کنید:
۱) «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود. و آنچه را ما به تو وحى کردیم و به ابراهیم و موسى و عیسى توصیه نمودیم، این بود که دین را بهپا دارید، و در آن تفرقه نکنید»


۲) «قطعاً دین نزد خداوند، اسلام است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آنکه به حقانیت آن آگاه شدند، آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت»


۳) «[این دین] آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید»


۴) «ابراهیم نه یهودى بود و نه مسیحى؛ بلکه یکتاپرست (حقگرا) و مسلمان بود»


اکنون به این سؤالات پاسخ دهید:


الف) خداوند از پیامبران می خواهد تا در چه چیز تفرقه نکنند؟

خداوند از پیامبران می خواهد در تبلیغ دین وحدت داشته و تفرقه نکنند.

ب) دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟

اسلام

ج) اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) درباره چه چیز اختلاف کردند؟ علت اختلاف آنها چه بود؟

درباره حقانیت دین اسلام دچار اختلاف شدند، به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.

د) حضرت ابراهیم چه آیینی داشت؟

یکتاپرست (حقگرا) و مسلمان

هـ) مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه آیینی می دانستند؟

مسیحیان او را مسیحی و یهودیان او را یهودی می دانستند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه