در این نوشته با جواب تدبر در قران صفحه 68 دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر در قران صفحه 68 دین و زندگی یازدهم

در آیه بالا، تدبر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.

1) خداوند چه فرمانی به پیامبر می دهد؟

خداوند به پیامبر دستور می دهد آنچه را از خدا دریافت کرده به گوش مردم برساند.

2) اهمیت این فرمان چقدر است؟

این فرمان به قدری اهمیت دارد که عدم بیان آن برابر با انجام ندادن رسالت پیامبر (ص) است.

3) چرا خداوند به پیامبر اکرم وعده می دهد که او را حفظ خواهد کرد؟

زیرا حکم این آیه امر مهمی است که در تبلیغ بیم خطر، یا بر جان رسول خدا(ص) و یا بر پیشرفت دینش وجود دارد. زیرا این بیم وجود دارد که مردم ممکن است آن حضرت را متهم کنند که به نفع خود قانون و شریعتی را وضع کرده است و در نتیجه خود مسلمین و نه کفار و بت پرستان و اهل کتاب، بنیان دین متلاشی سازند.