جواب تدبر صفحه ۱۰۰ دین و زندگی دهم

در این نوشته با جواب تدبر صفحه ۱۰۰ دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه ۱۰۰ دین و زندگی دهم

در ترجمهٔ آیات زیر بیندیشید و براساس آن به سؤالات زیر پاسخ دهید.

و هرکس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند، به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.

سورۀ فتح، آیۀ ١٠

کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و آنها را (از گناه) پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست.

سورۀ آل عمران، آیۀ ٧٧

به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم.

سورۀ بقره، آیۀ ۴٠

الف) آنان که در زندگی پیمان های خود با خدا را می شکنند به چه عاقبتی دچار می شوند؟

۱) از بهره ها و نعمت های اخروی محروم اند

۲) خداوند در آخرت به آنها سخن نخواهد گفت

۳) گناهانشان آمرزنده نخواهد شد و عذاب دردناک خواهند داشت

۴) خداوند در قیامت به آن ها نمی نگرد

ب) عمل به عهد و پیمان های خود با خدا، چه ثمراتی دارد؟

۱) بهره مندی از پاداش بزرگ در قیامت

۲) خداوند نیز به پیمان خود عمل می کند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه