جواب تدبر صفحه 17 دین و زندگی دهم

در این نوشته با جواب تدبر صفحه 17 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه 17 دین و زندگی دهم

برای رسیدن به معیارهای انتخاب هدف، در ترجمه آیات تدبّر کنید و با تأمّل در آنها و ارتباط دادن آنها به یکدیگر، پیام‌های زیر را تکمیل کنید و آیاتی را که این پیام‌ها از آنها استخراج می‌شوند، مشخص نمایید.

– آن‌کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می‌طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم – و به هرکس اراده کنیم – می‌دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود. سوره‌ی اسراء، آیه‌ی 18

– و آن‌کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد. سوره‌ی اسراء، آیه‌ی 19

– … بعضی از مردم می‌گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره‌ای ندارند. سوره‌ی بقره، آیه‌ی 200

– و بعضی می‌گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. سوره‌ی بقره، آیه‌ی 201

– اینان از کار خود نصیب و بهره‌ای دارند؛ و خداوند سریع‌الحساب است. سوره‌ی بقره، آیه‌ی 202

– آنچه به شما داده شده، کالای زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی‌کنید؟ سوره‌ی قصص، آیه‌ی 60

پیامآیات مرتبط با پیام
– برخی از هدف‌ها و دل‌بستگی‌ها محدود و پایان‌پذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.
– اگر کسی این هدف ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد.
– اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت.
 – برخی هدف‌ها پایان‌ناپذیر و همیشگی‌اند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
– اگر کسی این هدف‌ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و سعی و تلاش کند به هدف خود خواهد رسید.
– هدف‌های پایان‌ناپذیر همان هدف‌های اخروی هستند.
– هدف‌های پایان‌پذیر همان هدف‌های دنیوی هستند.
– اصل قرار گرفتن هدف‌های اخروی، مانع بهره‌مندی انسان از نعمت‌های دنیایی نمی‌شوند.
– اگر هدف‌های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف‌های اخروی می‌شوند.
آیه‌ی 18 سوره‌ی اسراء و 200 بقره
آیه‌ی 18 سوره‌ی اسراء
آیه‌ی  200 بقره
آیه‌ی 19 سوره‌ی اسراء و 201 بقره
آیه‌ی 19 سوره‌ی اسراء
آیه‌ی 19 سوره‌ی اسراء، 201 بقره و آیه‌ی 60 قصص
آیه‌ی 18 سوره‌ی اسراء و 200 بقره
آیه‌ی  201 بقره
آیه‌ی 18 سوره‌ی اسراء و 200 سوره‌ی بقره
نتیجه: برنامه‌ریزی انسان باید دربرگیرنده‌ی اهداف اخروی و اهداف دنیوی باشد و به گونه‌ای تنظیم شود که اهداف اخروی اصل قرار گیرند و هدف‌های دنیوی فرع و تابع آنها باشند.
جواب تدبر صفحه 17 دین و زندگی دهم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه