در این نوشته با جواب تدبر صفحه 22 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه 22 دین و زندگی دهم

به نظر شما برنامهٔ زندگی روزانه من و شما چگونه باید باشد تا بر اساس آیه زیر، تمامی اعمال و زندگی ما برای خدا باشد؟

قُل اِنَّ صَلاتی وَ نُسُکی وَ مَحیایَ وَ مَماتی لِلّٰهِ رَبِّ العالَمینَ.

بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است.

هر کاری را انجام می دهیم فقط و فقط برا رضا خدا باشد چرا که با این کار هم از بهره های مادی زندگی بهره می بریم و هم جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنیم.