در این نوشته با جواب تدبر کنیم صفحه 16 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب تدبر کنیم صفحه 16 هدیه پنجم

به این تصویر دقّت کنید.

جواب تدبر کنیم صفحه 16 هدیه پنجم
جواب تدبر کنیم صفحه 16 هدیه پنجم

الف) چه هماهنگی هایی در اجزای آن می بینید؟

مقداری از آب دریاها، رودخانه ها و دیگر آب های سطحی موجود، بخار شده و بصورت ابر در آسمان در می آیند. این ابرها در اثر برخورد به هم باعث بارش باران و برف می شوند. آب باران و برف دوباره به رودخانه ها می پیوندند و برف های موجود در ارتفاعات به صورت رود جاری شده به دریا می پیوندند.

ب) چه هماهنگی های دیگری در طبیعت سراغ دارید؟

به ضربان قلب و تپش های آن دقّت کنید.

گیاهان، نور خورشید را جذب کرده و به وسیله ی آن انرژی لازم برای رشد خود را کسب می کنند. سپس میوه داده و از میوه های آن، حیوانات استفاده می کنند. باقی مانده میوه ها (دانه ها) توسّط خاک جذب و در آن دفن می شوند. سپس با جذب نور خورشید و آب باران، گیاه مجدّداً رشد می کند.

ج) چه هماهنگی هایی میان قلب و دستگاه تنفّس هست؟

با تنفّس، اکسیژن وارد ریه ها شده و در ریه ها وارد خون می شود. سپس این خون به وسیله ی قلب به سایر نقاط بدن فرستاده می شود و اکسیژن موجود در خون جذب بافت ها می شود. رابطه مغز با ماهیچه ها: مغز با فرستادن پیام های عصبی به ماهیچه ها، به آن ها فرمان می دهد که در چه وضعیتی قرار داشته باشند. منقبض شوند یا منبسط و …

شما چه هماهنگی های دیگری در بدن خود می شناسید؟ مثال بزنید.

حالا آیه را بخوانید.

وَ فِی الاَرضِ آیاتٌ … وَ فی اَنفُسِکُم اَفَلا تُبصِرونَ   (ذاریات، 20 و 21)

د) نشانه های خدا در زمین و در خودتان وجود دارد؛ آیا در آن ها دقّت نمی کنید؟ با توجّه به معنای آیه از این هماهنگی ها چه نتیجه‌ای می گیرید؟

این نظم و هماهنگی ها با این دقّت شگرف از روی تصادف به وجود نیامده است به طور حتم کسی این هماهنگی ها و نظم را پدید آورده است. این فرد، به یقین فردی حکیم، قدرتمند، توانا و .. است که توانسته با این دقّت، چنین نظمی را پدید بیاورد و آن کس خداست.