در این نوشته با جواب تدبر کنیم صفحه 33 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب تدبر کنیم صفحه 33 هدیه ششم

image 251 2

درباره‌ی پیام آیه‌ای که خواندید با دوستانتان گفت وگو کنید.

بر اساس این آیه، یکی از وظایف دینی ما مسلمانان، «تَولّی» و «تَبرّی» است.


«تَولّی» یعنی ما باید مؤمنان را که دوستان خدا هستند، دوست بداریم.


«تبرّی» به این معناست که ما باید کافران ستمکار را، که دشمنان خدا هستند، دشمن بداریم و از آنها بیزاری بجوییم؛ چنان که حضرت ابراهیم (علیه السّلام) وقتی فهمید سرپرست او بت پرست است و حاضر نیست از کار خود دست بردارد از او بیزاری جست:


فَلَمّا تَبَیَّنَ لَهو اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنهُ


(هنگامی که ابراهیم فهمید، سرپرستش دشمن خداست از او بیزاری جُست. سوره‌ی توبه، آیه‌ی 114)

برچسب شده در: