در این نوشته با جواب تدبر کنیم صفحه 47 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب تدبر کنیم صفحه 47 هدیه پنجم

این آیه را بخوانید:
وَیلٌ لِلمُطَفِّفینَ (سوره‌ی مطفّفین، آیه‌ی 1)
وای بر کم‌فروشان

– «کم‌فروشی» به چه معناست؟

تطفیف که مطفّفین از آن گرفته شده است در لغت به معنای اندک و کم است و مطفّف به کسی اطلاق می شود که از چیزی بکاهد و آن را از حدّ واقعی آن کم کند و آن را اندک کند، حال آن چیز ممکن است بهای چیزی باشد که می پردازد و یا مزد کاری باشد که می پردازد در واقع امکان کم فروشی کردن و کاستن فقط در داد و ستد نیست بلکه در هر معالمه ای ممکن است. کارمندان با کارگران نیز اگر در کار خود کم کاری کنند، از کم فروشان هستند.

– این آیه با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟

 «ویلُ» یکی از شدیدترین تهدیدهای قرآنی است که خداوند در این آیه به کار برده است که ما باید مراقب مال مردم باشیم و همان‌طور که از مال خودمان به خوبی مراقبت می‌کنیم از مال دیگران نیز مراقبت نماییم. کم‌فروشی یکی از نمونه‌های به دست آوردن مال حرام است و موضوع درس نیز وظیفه مسلمانان برای استفاده از مال حلال و پرهیز از مال حرام است.