در این نوشته با جواب تدبر کنیم صفحه 63 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب تدبر کنیم صفحه 63 هدیه ششم

آیات ده تا دوازده سوره ی حجرات را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَئٌ: مؤمنان، ……همه برادر یکدیگرند……

فَاَصلِحوا بَینَ اَخَوَیکُم: پس میان برادرانتان اصلاح کنید.

وَاتَّقُوااللهَ: و تقوا را پیشه کنید.

لَعَلَّکُم تُرحَمونَ: تا مورد لطف و رحمت او قرار گیرید.

یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا: ……ای کسانی که ایمان آوردید……

لا یَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ: گروهی (از شما) گروه دیگری را ……نباید مسخره کند……

عَسی اَن یَکونواخَیرًا مِنهُم: چه بسا آنها از اینها بهتر باشند.

وَ لا نِساءٌ مِن نِساءٍ: و …… نیز بین زنان با ایمان قومی دیگری را مسخره نکنند……

عَسی اَن یَکُنَّ خَیرًا مِنهُنَّ: چه بسا آنها بهتر از اینها باشند.

وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم: ……هرگز عیبجویی (از همدینان) خود نکنید……

وَ لا تَنابَزوا بِالاَلقابِ: ……و به نام و لقب‌های زشت یکدیگر را نخوانید……

بِئسَ الِسمُ الفُسوقُ بَعدَ الایمانِ: بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان، نام کفرآمیز بگذارند.

وَ مَن لَمی تُب: و آنها که توبه نکنند،

فَاُولئِکَ هُمُ الظّالِمونَ: ظالم و ستمگر هستند.

یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا: ……ای کسانی که ایمان آوردید……

اِجتَنِبوا کَثیرًا مِنَ الظَّنِّ: از ……گمان های…… زیاد بپرهیزید.

اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ: چرا که برخی از گمان ها گناه است.

وَ لا تَجَسَّسوا: و هرگز در کار دیگران ……تجسّس نکنید……

وَ لا یَغتَب بَعضُکُم بَعضًا: و……غیبت یکدیگر را نکنید……

اَیُحِبُّ اَحَدُکُم اَن یَأکُلَ لَحمَ اَخیهِ مَیّتًا: آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟

فَکَرِهتُموهُ: حتماً شما چنین کاری را ناپسند می شمارید.

وَ اتَّقُوااللهَ: پس تقوای الهی پیشه کنید.

اِنَّ اللهَ تَوّابٌ رَحیمٌ: قطعاً خدا توبه پذیر و مهربان است.

1. این آیات ما را به انجام دادن چه رفتارهای شایسته ای سفارش می کند؟

الف) مهر و محبت را بین همدیگر رواج دهید

ب) کدورت ها را ازبین ببرید

پ) تقوای خدا را پیشه کنید

2. از انجام دادن چه رفتارهای ناشایست های نهی می کند؟

الف) یکدیگر را مسخره نکنید

ب) همدیگر را با لقب های زشت نخوانید

پ) غیبت نکنید عیبجویی نکنید.

برچسب شده در: