در این نوشته با جواب تصویر نویسی صفحه 23 نگارش هفتم همراه شما هستیم.

جواب تصویر نویسی صفحه 23 نگارش هفتم

آنچه در تصویر زیر می بینید؛ بنویسید

جواب تصویر نویسی صفحه 23 نگارش هفتم
جواب تصویر نویسی صفحه 23 نگارش هفتم

آقای غریبیکی از اهالی روستای شهرستان محمود آباد از توابع شمال کشور است. وی دارای همسر و سه فرزند به نام های محمّد، مهدی و فاطمه است.

شغل آقای غریب کشاورزی است آنان خانواده ای بسیار صمیمی، پرکار، زحمت کش و دوست داشتنی هستند که زندگیشان از طریق کشاورزی بر روی قطعه زمینی در مجاورت منزلشان می گذرد.

فرزندان آقای غریب اگرچه به تحصیل مشغول هستند امّا به پدرشان در امر کشاورزی کمک می کنند

تا از این طریق کمکی به معیشت خانواده شده باشد و هم در کنار یکدیگر زندگی خوب و شیرینی را تجربه کنند.

برچسب شده در: