جواب تفکر در حدیث صفحه ۶۷ دین و زندگی یازدهم

در این نوشته با جواب تفکر در حدیث صفحه ۶۷ دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر در حدیث صفحه ۶۷ دین و زندگی یازدهم

با تفکر در این حدیث، چه پیام هایی را می توان استخراج کرد؟

۱) همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت نیز همواره با هم اند.

۲) همان طور که قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است.

۳) در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که در ………………………………. .

در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که در  ….تمام کلیات و جزئیات زندگی از قرآن کریم و عترت (اهل بیت) پیامبر سود جسته و از آن ها جدا نشوند…. .

۴) نمی توان برای هدایت و سعادت اخروی، فقط از یکی از دو یادگار پیامبر پیروی کرد؛ بلکه باید  ……………………………….

نمی توان برای هدایت و سعادت اخروی، فقط از یکی از دو یادگار پیامبر پیروی کرد؛ بلکه باید ….از هر دوی آن ها و در کنار هم سود ببرند….

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه