جواب تفکر صفحه 14 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تفکر صفحه 14 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب تفکر صفحه 14 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر صفحه 14 فلسفه دوازدهم

آیا ساختمان ذهن کودک به گونه ای است که او «چرا» می گوید یا ساختار جهان چنان است که او را به «چرا» گفتن می کشاند؟ آیا پرسش های کودک صرفا تقلیدی از بزرگ ترهاست یا واقعا متوجه چیزی می شود که انگیزه سؤال کردن را در او زنده می کند؟

ساختار ذهن کودک علت یاب است و بخش اعظم تفکر کردن همان علت یابی است. به عبارت دیگر، انسان قدرت و توانایی تفکر و استدلال و یافتن علت ها و چگونگی ها را دارد و همین توانایی است که وقتی به کار می افتد، سبب کسب علم و دانش می شود و به میزانی که انسان بیشتر تفکر کند، دانش بیشتری به دست می آورد پرسش های کودک، صرفاً تقلید از بزرگترها نیست

بله، تربیت بزرگترها سبب تقویت توانایی کودک در پرسش گری می شود، نه اینکه اصل پرسش گری را در او به وجود بیاورد و ایجاد کند. سؤال از چراها و چگونگی ها در نهاد هر کودکی هست.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه