جواب تفکر صفحه ۴۵ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب تفکر صفحه ۴۵ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر صفحه ۴۵ فلسفه یازدهم

۱) بسیار پیش آمده که ما یک مسئله ریاضی را حل کرده ایم، اما بعد متوجه شده ایم که در حل آن مسئله راه را اشتباه رفته ایم. سپس راه دیگری را انتخاب کرده و به پاسخ صحیح رسیده ایم. اینکه انسان می تواند به خطای خود پی ببرد نشانۀ چیست؟

درست است که ما خطا می کنیم اما در عین حال می توانیم که به همین خطا پی ببریم و این خود دلیلی بر توانایی انسان برای شناختن است ؛

علاوه بر این انسان خطای خود را تصحیح می کند یعنی دانش بعدی را با دانش قبلی مقایسه می کند و متوجه می‌شود که این دانش نسبت به دانش قبل درست است.

۲) بسیار پیش آمده که ما در موضوعی با فردی دیگر اختلاف نظر داشته باشیم و هر دو تلاش کنیم به کمک استدلال و توضیح، طرف مقابل را به دیدگاه خود نزدیک کنیم. این تلاش نشانۀ پذیرش چه حقیقتی است؟

این گفتگو حاوی چند پیام در زمینه «شناخت» است.

۱- دوفردی که دو نظر در باره یک موضوع دارند، هر دو قبول دارند که یکی از این دو نظر درست است نه هر دو، و البته ممکن است هر دو اشتباه باشد.

۲- هر دو قبول دارند که راهی برای تشخیص درستی یا نادرستی این نظرات است.

۳- این که هر دو می دانند که می توانند دیدگاه درست خود را به دیگری انتقال دهند و به او اثبات کند که نظرش صحیح نیست و نظر طرف مقابل صحیح است.

۴- بلاخره هر دو قبول دارند که امکان شناخت برای انسان هست.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه