در این نوشته با جواب تفکر و تمرین صفحه 10 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر و تمرین صفحه 10 اقتصاد دهم

1- مشخص کنید از موارد زیر، کدام مورد کارآفرینی است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید و از آن دفاع کنید.
– کار در مغازه ساندویچ فروشی خودش
– تدریس در مدرسه دولتی
– عضو نیروی فعال در ارتش شدن
– راه‌اندازی خدمات باغبانی در منزل

1- با توجه به اینکه کارآفرینی به معنی تأسیس شرکتی است که با تولید کالا و خدمات و رفع نیازها و خواسته های مردم به توان به سود رسید می توانیم موارد کار در مغازه ساندویچ فروشی شخصی و راه اندازی خدمات باغبانی در منزل به نوعی با تولید کالا و خدمات می تواند با نوآوری به ارائه کالاها و خدمات به شکلی متفاوت بپردازد و به رفع نیازها و خواسته های مردم بپردازد و حتی به سود نیز برسد با بکار بستن ویژگی های کارآفرینان موفق در این دو مورد می توان با سازماندهی کسب و کار میزان سود را افزایش داد ولی در موارد دیگر اصلاً بحث سود در کار نیست و دلیل عمده آن می تواند دولتی بودن این فعالیت ها باشد.

2- فرض کنید دوست شما علاقه‌مند به راه‌اندازی کارگاه ساخت اسباب‌بازی برای کودکان است. با توجه به ویژگی‌های او و ویژگی‌های کارآفرین موفق، در مورد اینکه این ویژگی‌ها چگونه به او در حل مشکلاتش کمک خواهد کرد، توضیح دهید.
– خطرپذیری
– خوش‌بینی
– پرانگیزگی
– سازماندهی

2- * خطرپذیری: می تواند سرمایه و پس انداز خود را با شجاعت و تدبیر در زمینه ساخت اسباب بازی به کار گیرد.
* خوش‌بینی : او واقع بین است و نگرانی هایی نیز دارد اما مطمئن و دلگرم به کار خود و موفقیت این فعالیت اقتصادی است.

* پرانگیزگی: با نظم و انضباط کارها را پیش می برد و با پایداری، اشتیاق توانایی حل مشکل را دارد.

* سازماندهی: منابع و سرمایه ها را به شکل کارا مدیریت و هماهنگ می کند.

3- امیرعلی و ستایش بعد از اتفاق آن شب دست به کار شدند و تصمیم گرفتند که به هر قیمتی به پدر و مادرشان نشان بدهند که آن‌ها دیگر بچه نیستند و شاید در برخی موارد بهتر از بزرگ‌ترها تصمیم می‌گیرند. برای همین با تلاش فراوان اطلاعات زیر را از کارگاه تولیدی پدرشان (آقای محمدی) به‌دست آوردند:
– خرید مواد اولیه برای تولید ماهیانه: 100 میلیون تومان
– پول آب‌ و برق و گاز و عوارض شهرداری و مالیات سالانه : 800 میلیون تومان
– دستمزد ماهیانه هر کارگر: 2 میلیون تومان (مجموعاً 20 کارگر)
– درآمد سالانه: 2/5 میلیارد تومان

لطفا حساب کنید که کارگاه تولیدی آقای محمدی در طول یک سال سودده است یا زیان‌ده؟

3- ابتدا هزینه های ماهانه را به هزینه های سالانه تبدیل می کنیم سپس مجموع هزینه های سالانه را مشخص کرده: 

میلیون تومان 1200 = 12 × 100 = هزینه مواد اولیه سالانه

میلیون تومان 24 = 12 × 2 = هزینه دستمزد کارگر (سالانه)

میلیون تومان 480 = 20 × 24 = هزینه دستمزد 20 کارگر (سالانه)

میلیون تومان 2480 = 480 + 800 + 1200 = مجموع هزینه های سالانه

میلیون تومان 20 = 2480 – 2500 = مجموع هزینه ها – در آمد = سود بنگاه

برچسب شده در: