جواب تفکیک صفحه ۹ فلسفه یازدهم


haladars شهریور 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تفکیک صفحه ۹ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب تفکیک صفحه 9 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکیک صفحه 9 فلسفه یازدهم

قبل از پاسخ به سؤالات فوق، سؤالهای زیر را به دقت مطالعه کنید و ببینید آیا می توان گفت برخی از آنها تفاوت خاصی با بقیۀ سؤال ها دارند؟ آنها را در دستۀ «الف» قرار دهید و بقیه را به دستۀ «ب» ببرید.

image 119

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه