در این نوشته با جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار یازدهم انسانی

1) جدول زیر را کامل کنید.

ردیفگزارهدرستنادرست
1بزرگ‌ترین معجزه پیامبر اسلام (ص) قرآن است و اسلام آخرین دین الهی است. * 
2اگر ….. سه به توان دو برابر 6 شود……………………………. آنگاه مربع هر عدد فرد عددی زوج است.* 
3اگر تهران پایتخت ایران است؛ آنگاه ………….اهواز مرکز استان البرز می باشد…………….. *
44×2=23⇒82>43  *
5اگر عدد 3 اول و عدد 7 زوج باشد، آنگاه 18 مربع کامل است. * 
6اگر 2 عددی زوج یا منفی باشد، آنگاه عدد 5 اول است. * 
7اگر فارابی معلم ثانی است، آنگاه افلاطون معلم اول است.  *
8امام خمینی (ره) در سال 1343 تبعید و در سال 1357 به ایران بازگشتند. * 
9حضرت علی (ع) اولین مردی است که پس از پیامبر، اسلام آوردند و …..امام اول شیعیان است.. * 
10اگر …………… آنگاه ………….. و برعکس * 
image 27
image 28
image 29

جواب

جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار یازدهم انسانی
جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار یازدهم انسانی