جواب تمرین صفحه 10 فیزیک یازدهم تجربی


haladars مرداد 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه 10 فیزیک یازدهم تجربی

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 10 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 10 فیزیک یازدهم تجربی

در مثال 1-4 الف) اگر علامت بار q3 تغییر کند جهت نیروی برایند وارد بر بار q1  چگونه خواهد شد؟

image 231

ب) اگر علامت بار q2  تغییر کند، جهت نیروی برایند وارد بر بار q1 چگونه خواهد شد؟

image 232

پ) آیا اندازهٔ نیروی برایند وارد بر بار q1  در قسمت‌های الف و ب با مقدار به دست آمده در مثال 1-4 متفاوت است؟


خیر، چون اندازه، زاویه و فاصله‌ی بین بارها تغییر نکرده، بزرگی نیروی برآیند وارد بر بار q1 نیز تغییر نمی‌کند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه