جواب تمرین صفحه 11 ریاضی چهارم


haladars مرداد 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه 11 ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 11 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

1- الگوی شکل‌های زیر را پیدا کنید. راه حلّ خود را با دوستانتان مقایسه کنید.
به تعداد شماره‌ی شکل ستون سه‌تایی کشیده و سپس دو تا به سمت چپ اضافه می‌کنیم.

جواب تمرین صفحه 11 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 11 ریاضی چهارم

2- شکل ششم با چند چوب کبریت درست می‌شود؟
به تعداد شماره‌ی شکل چوب کبریت افقی کشیده و در زیر آن به تعداد یکی بیشتر از شماره شکل چوب کبریت عمودی کشیده است.

جواب تمرین صفحه 11 ریاضی چهارم

3- در شکل زیر برای اتّصال سه حلقه در یک ردیف، از دو گیره استفاده کرده‌ایم. برای اتّصال 12 حلقه در یک ردیف به چند گیره نیاز داریم‌؟ راه حلّ خود را توضیح دهید.
برای اتصال دو حلقه از یک گیره، برای اتصال سه حلقه از دو گیره، برای اتصال 4 حلقه از 3 گیره استفاده می‌شود.

جواب تمرین صفحه 11 ریاضی چهارم


4- به الگوی زیر توجّه کنید. شکل‌های پنجم و هفتم از چند دایره درست شده‌اند؟ الگوی شکل را توضیح دهید.
به تعداد شماره شکل در ردیف افقی دایره کشیده و سپس به تعداد یکی کمتر از شماره‌ شکل دایره بالای آن کشیده است.

جواب تمرین صفحه 11 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 11 ریاضی چهارم

جواب ذهنی حساب کن صفحه 11

image 115 1

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه