در این نوشته با جواب تمرین صفحه 117 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 117 ریاضی هفتم

1- جدول روبه رو تعداد و شمارهٔ کفش ساکنان یک ساختمان را نشان می‌دهد.
اگر در یک مغازه فقط کفش‌های کوچک‌تر از شمارهٔ 40 فروخته شود، چند نفر از ساکنان این ساختمان می‌توانند از این مغازه کفش بخرند؟

image 316


کفش‌های کوچک‌تر از شماره 40 شامل شماره‌های 39 و 38 و 37 و 36 می‌باشد.

2- تعداد دانش آموزان پایهٔ اوّل، دوم و سوم دبستان یک  مدرسه در نمودار زیر نشان داده شده است.
هر 10 دانش آموز را با یک شکلک نشان داده و نمودار تصویری زیر را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 117 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 117 ریاضی هفتم

3- با توجّه به نمودار، جدول داده‌ها را کامل کنید.

image 314
زمان6 صبح9 صبحظهر3 بعداظهر6 بعداظهر
درجه حرارت2025303522

با توجّه به نمودار تغییرهای دما را توصیف کنید.
از ساعت 6 صبح تا 3 بعداظهر دما رو به افزایش و از ساعت 3 تا 6 بعداظهر دما کاهش یافته است.

تغییر دما بین کدام ساعت‌ها بیشتر بوده است؟ فکر می‌کنید این نمودار مربوط به کدام فصل سال است؟ چرا؟
3 تا 6 بعداظهر
فصل تابستان
چون دما در ساعت 6 صبح 20 درجه و در ظهر به 30 تا 35 درجه می‌رسد.

4- دانش آموزان اوّل تا سوم چند دبیرستان پولی را که برای جشن نیکوکاری جمع آوری کرده‌اند، با 4 نمودار مختلف نشان داده‌اند. کدام نمودار برای این موضوع مناسب‌تر است؟ چرا؟
نمودار دایره‌ای: چون به خوبی سهم و درصد شراکت همه پایه‌ها را به خوبی نشان می‌دهد و یک نگاه کلی دارد.

برچسب شده در: