جواب تمرین صفحه ۱۲ ریاضی دوم


haladars مهر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۱۲ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 12 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 12 ریاضی دوم

1- با استفاده از دو مداد رنگی آبی و سبز، مربّع‌ها را به روش‌های مختلف رنگ کنید و مانند نمونه جمع بنویسید.

image 139

2- با استفاده از 3 مداد رنگی مختلف مربّع‌ها را رنگ و جمع مربوطه را کامل کنید.

image 140

3- حاصل هر عبارت را با استفاده از محور پیدا کنید.

image 141

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه