در این نوشته با جواب تمرین صفحه 141 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 141 ریاضی دوم

1- در برنامه‌ی هفتگی یک مدرسه در یک هفته دانش آموزان 5 ساعت ریاضی، 3ساعت علوم، 3 ساعت قرآن و 2 ساعت ورزش داشتند. شکل را با توجّه به جدول رنگ، کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 141 ریاضی دوم

2- نمودار کارهای روزانه‌ی فاطمه (دانش آموز دبستان) و نمودار کارهای روزانه‌ی علی (دانش آموز دبیرستان) به‌صورت زیر رسم شده است. با توجّه به آن به سؤال‌ها جواب دهید.
– کدام یک بیشتر درس می‌خواند؟
علی
– چه شخصی بیشتر در مدرسه است؟ علی
– چه شخصی بیشتر تلویزیون می‌بیند؟ فاطمه
– مجموع مدرسه رفتن و درس خواندن چه کسی بیشتر است؟ دلیل آن را بنویسید. علی چون هر دو شاخص از دیگری بیشتر است.

image 365

برچسب شده در: