جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی سوم

۱- حاصل ضرب‌های زیر را به‌صورت ذهنی به دست آورید.

۲×۳×۱۰=۶۰

۳×۴×۱۰=۱۲۰

۴×۴×۱۰=۱۶۰

۶×۲×۵=۶۰

۷×۳×۱۰=۲۱۰

۲×۸×۵=۸۰۰

۷۰×۲=۱۴۰

۳×۵۰=۱۵۰

۴۰×۶=۲۴۰

۷×۲۰=۱۴۰

۹×۳۰=۲۷۰

۸۰×۲۰=۱۶۰

۲- ماهرخ هر هفته ۱۰ ساعت ریاضی کار می‌کند. در ۳ هفته چند ساعت ریاضی کار می‌کند؟

۳×۱۰=۳۰

۳- محیط مربّعی را که هر ضلع آن ۱۰ سانتی‌متر است حساب کنید.

۴×۱۰=۴۰

۴- محیط مثلّث متساوی الاضلاع روبه رو چند سانتی‌متر است؟

جواب تمرین صفحه 141 ریاضی سوم

۳×۲۰=۶۰

۵- مساحت مستطیلی را که طول آن ۱۰ و عرض آن ۷ سانتی‌متر است حساب کنید.

۷×۱۰=۷۰

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه