در این نوشته با جواب تمرین صفحه 144 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 144 ریاضی سوم

‌1- دو جعبه داریم که در هر کدام چهار بسته‌ی شش‌تایی مداد رنگی هست. در این جعبه‌ها چند مداد رنگی وجود دارد؟

2×4×6=48

2- در یک کارتن 9 بسته‌ی 12 تایی مداد رنگی هست. این کارتن چند مداد رنگی دارد؟

9×12=108

3- طول یک مستطیل 18 سانتی متر و عرض آن 9 سانتی متر است.مساحت این مستطیل چند سانتی متر مربّع است؟

9×18=162

4- تعداد دانش‌آموزانی را که در چرخ و فلک نشسته‌اند، پیدا کنید.

جواب تمرین صفحه 144 ریاضی سوم
جواب تمرین صفحه 144 ریاضی سوم

8×3=24

5- هر دوجین مداد 12 مداد است. 4 دوجین مداد چند مداد است؟

4×12=48

6- زمینی مربّع شکل داریم که هر ضلع آن 42 متر است. محیط آن چند متر است؟

4×42=168

7- در دبستان اندیشه تعداد دانش آموزان کلاس ششم 27 نفر است،تعداد دانش آموزان کلاس اوّل 3 برابر آن هاست. چند دانش آموز در کلاس اوّل این دبستان درس می‌خوانند؟

3×27=81

برچسب شده در: