در این نوشته با جواب تمرین صفحه 147 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 147 ریاضی سوم

1- اتوبوسی که 37 مسافر داشت، خراب شد. مسافران پیاده شدند و هر تاکسی 4 نفر از آن‌ها را سوار کرد. برای اینکه همه‌ی مسافران سوار تاکسی شوند، چند تاکسی لازم است؟

باید 10 تاکسی بگیرند چون برای 1 نفر باقیمانده هم باید یک تاکسی گرفت

image 546

2- طاها 84 شکلات داشت. او در روز نیمه‌ی شعبان بسته‌های 9 تایی شکلات درست کرد و به 9 همسایه داد.چند شکلات برای خودش باقی ماند؟

سه شکلات 

image 549
جواب تمرین صفحه 147 ریاضی سوم

3- شیرینی‌ پزی در کرمانشاه در 6 روز 42 جعبه نان برنجی درست کرد. او در هر روز چند جعبه نان برنجی درست کرده است؟

image 550
image 547

4- 37 کیلوگرم گیلاس را درجعبه‌هایی می‌ریزیم که هر کدام 5 کیلوگرم گیلاس جا می‌گیرد. چند جعبه لازم داریم؟

image 548

برچسب شده در: