جواب تمرین صفحه ۱۵ ریاضی دوم


haladars مهر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۱۵ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 15 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 15 ریاضی دوم

1- حاصل جمع‌های زیر را به دست آورید. (از رسم شکل یا چوب خط استفاده کنید.)

image 146

2- در شمارش 8 تا 8 تا، عدد بعد از 24 را پیدا کنید.

8,16,24,32

3- در شمارش 5 تا 5 تا، عدد قبل از 40 چند است؟

35

4- تعداد دایره‌ها را بشمارید و بنویسید.

image 146

5-  با توجّه به راهنما، شکل را رنگ کنید.

image 147

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه