جواب تمرین صفحه ۱۵ فیزیک یازدهم تجربی

برای مشاهده جواب تمرین صفحه ۱۵ فیزیک یازدهم تجربی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

جواب تمرین صفحه ۱۵ فیزیک یازدهم تجربی

شکل زیر، آرایشی از دو بار الکتریکی هم‌اندازه و غیرهمنام (دوقطبی الکتریکی) را نشان می‌دهد که در آن فاصلهٔ دو بار از هم ۶cm  است. میدان الکتریکی خالص را در نقطه‌های  o و m  به‌دست آورید.

image 234

با انتخاب نقطه o به عنوان محل بارآزمون، میدان‌های الکتریکی در این نقطه مانند شکل زیر می‌شوند. چون بارها با هم برابر و فاصله آنها تا نقطه o نیز یکسان است اندازه میدان‌ها در این نقطه با هم برابرند:

image 234

با انتخاب نقطه M به عنوان محل بار آزمون میدان‌های الکتریکی در این نقطه مانند شکل زیر می‌‎شوند، در نتیجه میدان الکتریکی خالص در این نقطه به صورت زیر به دست می‌آید:

image 235

امتیاز شما به این مقاله

3 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

14 دیدگاه ها