در این نوشته با جواب تمرین صفحه 16 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 16 ریاضی دوم

1- با رقم‌های 7 و 8 چند عدد 2 رقمی می‌توان نوشت؟ آن‌ها را بنویسید.

88,87,77,78

2- با رقم‌های 6 و 0 و 1 هر چند تا عدد 2 رقمی که می‌توانید، بنویسید.

60,61,10,16,66,11

3- حاصل جمع و تفریق را با هر روشی که می‌خواهید، پیدا کنید.

image 151

4- جمع‌ها را کامل کنید.

image 151

5- 2 دسته‌ی ده تایی مداد با 4 دسته‌ی ده تایی را روی هم ریخته‌ایم. به آن‌ها 7 تا یکی اضافه کرده‌ایم. حالا جدول را کامل کرده و بنویسید چند تا مداد داریم؟

image 152
image 153

6- الگوهای شمارش رو به عقب را کامل کنید.

8,12,16,20,24
7,14,21,28

7- حاصل جمع‌های زیر را پیدا کنید.

8+8+8=24
9+9+9=27

8- مسئله‌های زیر را حل کنید.

دانش‌آموز در کلاس بودند. 6 دانش‌آموز دیگر به کلاس آمدند ولی 3 نفر از کلاس رفتند. حالا چند نفر در کلاس هستند؟ 11

image 155

– احمد 3 بسته مداد رنگی 6 تایی به رنگ‌های زرد، سبز، آبی، قرمز، قهوه‌ای و سیاه داشت. او رنگ‌های سبز و زرد هر 3 بسته را برداشت. حالا چند مداد رنگی برایش باقی مانده است؟ (این مسئله را با رسم شکل هم می‌توانید حل کنید.) 12

image 156

گام به گام سایر صفحات درس شمارش چند تا چند تا

برچسب شده در: