جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی هفتم


haladars آبان 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 16 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 16 ریاضی هفتم

1- عددها را با هم مقایسه کنید.

1- عددها را با هم مقایسه کنید.

4->8-

27-<1

0>14-

100-<1-

7+=7

+(8-)=(8+)-

2- مانند نمونه، گستردهٔ عددها را بنویسید و به جمع تبدیل کنید.

−237=−200−30−7=−200+(−30)+(−7)

−1000−80 −1= −1081

−2000−40= −2040

400+30+5=435

3- عدد قبل و بعد هر یک از عددها را بنویسید.

432 و 431 و 430

4- و 5- و 6-

170- و 171- و 172-

4- عددها را به طور تقریبی روی محور نشان دهید.

image 147

22 و 31- و 27- و 15- و 5

جواب تمرین صفحه 16 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 16 ریاضی هفتم

22- و 275+ و 150- و 80- و 25

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه