در این نوشته با جواب تمرین صفحه 17 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

1- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

image 268

2- عددهای زیر را به ساده‌ترین صورت بنویسید.

image 266

3- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

image 270

گام به گام سایر صفحات درس ضرب و تقسیم عدد های گویا

برچسب شده در: