جواب تمرین صفحه ۲۸ ریاضی هشتم


haladars آبان 8, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۲۸ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 28 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 28 ریاضی هشتم

1- یک عدد مرکب بنویسید که شمارنده‌های اول غیر از ۲ و ۳ نداشته باشد. 

۶

آیا این عدد و عددی که شمارنده‌های اول آن ۲ و ۵ است، نسبت به هم اول‌اند؟ خیر چرا؟

 چون هر دو عدد بر ۲ بخش پذیرند. ۲ = ( ۱۰ , ۶ )

2- با روش غربال، عددهای اول بین 20 و 40 را پیدا کنید. در این روش، کار را از خط زدن مضرب‌های کدام عدد شروع می‌کنید و با مضرب‌های کدام عدد پایان می‌دهید؟ 

پس فقط مضرب‌های ۲ و ۳ و ۵ را خط می‌زنیم. ۶ ≈ ۴۰√

image 204

3- آیا عدد ۱۳۷ اول است؟ بله چرا؟ 

پس باید آن را بر اعداد کوچکتر از ۱۳ یعنی ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۱ تقسیم کرد. ۱۱ ≈ ۱۳۷√

جواب تمرین صفحه 28 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 28 ریاضی هشتم

4- ٢ عدد مرکب بنویسید که نسبت به هم اول باشند.

پاسخ : ۱ = ( ۲۱ , ۲۰ )

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه