جواب تمرین صفحه ۳۴ ریاضی دوم

جواب تمرین صفحه ۳۴ ریاضی دوم

مهر 4, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 34 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 34 ریاضی دوم

1- ابتدا جمع و تفریق‌ها را انجام دهید. سپس با توجّه به جدولِ رنگ، گل‌های زیر را رنگ‌آمیزی کنید.

image 206
image 210

2- جواب جمع و تفریق‌ها را به صورت تقریبی به دست آورید.

image 209

3- اگر برای رنگ کردن دایره، رنگ‌های قهوه‌ای و قرمز و آبی و برای رنگ کردن مستطیل، رنگ‌های زرد و نارنجی را به کار بریم، به چند حالت می‌توانیم این شکل را رنگ کنیم؟

image 207
image 208

4-  چند عدد 2 رقمی می‌توان نوشت که رقم یکانش 4 یا 5 و رقم دهگان آن 6 یا 7 یا 8 باشد؟

64,65,74,75,84,85

5- الف) زهرا 24 صدف از ساحل دریا جمع کرد و به برادرش علی که 49 صدف جمع کرده بود، داد. حالا برادر زهرا چند صدف دارد؟ 

24+49=73

ب) علی از صدف‌هایش 45 تا را انتخاب و با آن‌ها یک کاردستی درست کرد. حالا چند صدف برایش باقی مانده است؟

73-45=28

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه