جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دهم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دهم

شناگری در عمق ۰/۵ متری از سطح آب دریاچه ای شنا می کند. فشار در این عمق چقدر است؟ اگر مساحت پرده گوش را یک سانتی متر مربع فرض کنیم، بزرگی نیرویی که به پرده گوش این شناگر وارد می شود چند نیوتون است؟ فشار هوای محیط را ۱۰۵× ۱/۰۱ پاسکال بگیرید.

الف) فشار ناشی از آب

image 241

ب)

image 240

جسمی مکعبی به طول ضلع ۲۰ cm درون شاره ای غوطه ور و در حال تعادل است (شکل زیر). فشار در بالا و زیر جسم به ترتیب برابر ۱۰۰ و ۱۰۵ کیلوپاسکال است.

چگالی شاره چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ (راهنمایی: از رابطه ۳-۲ استفاده کنید.)

image 243

اختلاف فشار در بالا و پایین جسم برابر است با

جواب تمرین صفحه 36 فیزیک دهم
جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دهم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها