جواب تمرین صفحه ۴ ریاضی دوم


haladars مهر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۴ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 4 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

1- هر شکل چه ساعتی را نشان می‌دهد؟

image 128 4

2- با خط‌کش عددهای مثل هم را به هم وصل کنید.

image 128 5

3- در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

7,8,9,10

1,2,3,4,5,6

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه