جواب تمرین صفحه 4 فیزیک یازدهم تجربی


haladars مرداد 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه 4 فیزیک یازدهم تجربی

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 4 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 4 فیزیک یازدهم تجربی

عدد اتمی اورانیوم 92=z  است. بار الکتریکی هستهٔ اتم اورانیم چقدر است؟ مجموع بار الکتریکی الکترون‌های اتم اورانیم (خنثی) چه مقدار است؟ بار الکتریکی اتم اورانیم (خنثی) چقدر است؟


هسته‌ی اتم اورانیم دارای 92 است، بنابراین بار هسته برابر است با:

image 225

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه